Experiențe culturale fără bariere

în România

Experiențe culturale fără bariere - accesibilitate
AUDARA AUDit Accesibilitate România este o aplicație care permite generarea de rapoarte de evaluare a accesibilității instituțiilor

De ce?

Despre AUDARA

AUDARA (AUDit Accesibilitate RomâniA) este o aplicație care permite generarea de rapoarte de evaluare a accesibilității instituțiilor în care se desfășoară activități culturale din România la data efectuării vizitei.
AUDARA procesează un număr de aproximativ 300 de parametri rezultați din criteriile de accesibilitate prevăzute de cadrul legal aplicabil în România

Ce face?

AUDARA procesează un număr de aproximativ 300 de parametri rezultați din criteriile de accesibilitate prevăzute de cadrul legal aplicabil în România, din analiza exemplelor de bune practici la nivel global și din experiența teoretică și practică a experților în accesibilitate și turism accesibil ai celor două organizații care au contribuit la realizarea aplicației.

Rapoartele utilizează pictograme prietenoase pentru a reflecta cele patru tipuri generale de nevoi speciale de acces, definite în reglementările din România, pentru care se realizează analiza:

functii motorii

Motorii

visual

Vizuale

auditiv

Auditive

cognitiv

Cognitive

La acestea se adaugă trei subtipuri de nevoi speciale de deplasare:

Deplasare cu dificultate sau cu dispozitive ajutătoare

Deplasare cu dificultate sau cu dispozitive ajutătoare

Deplasare cu copii/cărucioare

Deplasare cu copii/cărucioare

Senior sau persoană care se deplasează încet

Senior sau persoană care se deplasează încet

functii motorii

Deplasare cu dificultate sau cu dispozitive ajutătoare

Două criterii de evaluare:

Trei tipuri de impact:

Pozitiv

Negativ

Fără impact

accesibilitate pentru website

Procesul de colectare și introducere a datelor în aplicație include:

Beneficii pentru personalul organizațiilor în care se desfășoară activități culturale

Informare și conștientizare

Informare și conștientizare

Procesul de audit al accesibilității și raportul sensibilizează personalul cu privire la înțelegerea diverselor tipuri de nevoi speciale și necesitatea înlăturării barierelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în participarea la activități culturale

Creșterea productivității

Creșterea productivității

Informațiile incluse în rapoartele de audit al accesibilității furnizate de AUDARA ajută instituțiile de cultură să economisească timp și resurse prin automatizarea procesului de audit al accesibilității, permițându-le să identifice rapid domeniile de îmbunătățire și să prioritizeze îmbunătățirile necesare în ceea ce privește adaptarea rezonabilă a mediului construit și furnizarea de servicii accesibile

Informare și conștientizare

Îmbunătățirea experienței utilizatorilor

Datele incluse în rapoartele de audit furnizate de AUDARA pot fi utilizate de către instituțiile de cultură pentru a face publice pe site-urile lor web informații cuprinzătoare privind accesibilitatea, ceea ce duce la o experiență generală îmbunătățită a utilizatorilor

Creșterea incluziunii sociale

Creșterea incluziunii sociale

AUDARA sprijină crearea unor spații culturale mai favorabile incluziunii și mai accesibile, permițând persoanelor cu dizabilități să participe la activități culturale, sporind oportunitățile sociale și economice, și promovând egalitatea.

Beneficii pentru persoanele cu dizabilități

Acces la informație

Acces la informație

Baza de date publică disponibilă pe site-ul România Accesibilă facilitează accesul persoanelor cu dizabilități în spațiile românești cu destinație culturală și creșterea participării la activități culturale

Decizii de vizitare fundamentate

Decizii de vizitare fundamentate

Informațiile din baza de date publică disponibilă pe site-ul România Accesibilă privind accesibilitatea permit evaluarea facilităților din locațiile prezentate în raport cu nevoile speciale individuale de acces, contribuind în mod decisiv la decizia de vizitare

facilitati disponibile pentru accesibilitate

Evoluție

Noiembrie 2022 – facilități disponibile:

Mai 2023:

Timisoara capitala europeana a culturii 2023

Prin proiectul „Timișoara culturală – oraș european, oraș al tuturor” finanțat prin programul Grow Timișoara 2023 derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, din sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, al cărei beneficiar este Asociația CED România Centrul de Excelență prin Diversitate, aplicația s-a extins cu următoarele facilități:

Cine suntem?

AUDARA este un proiect al Asociației CED România Centrul de Excelență prin Diversitate, susținut de Accessible Romania by Sano Touring, agenție de turism specializată în turism accesibil.

Informații generale despre obiectivele culturale și nivelul de accesibilitate a acestora la data vizitei sunt incluse în baza de date online Romania Accesibilă, un alt proiect al Asociației CED România.

Prezentarea aplicației

Rapoarte într-un format prietenos, intuitiv și clar

Ultimele povești

  Mai multe povești ...

  End of Content.

  Ai întrebări?

  Contactează-ne

  contact@audara.eu

  Asociația CED România Centrul de Excelență prin Diversitate

  Nr. înreg. Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor: MJ 24177/A/2016

  Cod de Identificare Fiscală: 27440127

  Adresă sediu: Str. Dorobanților nr. 1 – Hotel Mirage, parter, cam. 8, 905350 Eforie Nord, jud. Constanța, România

  Adresă de corespondență: Șos. Morarilor nr. 2, corp C26, parter, cam. 8, sector 2, 022452 București, România

  Cont IBAN (lei) RO55BTRLRONCRT0532162201 - Banca Transilvania

  Cont IBAN (euro) RO05BTRLEURCRT0532162201 - Banca Transilvania

  (+40) 749 995 336

  Descarcă aplicațiile Audara

  disponibile pentru utilizatorii înregistrați

  ©2023 Audara.eu